Inspirerende sprekers

Keynote: Ik ben omdat wij zijn en wij zijn omdat de aarde is

Er is behoorlijk wat aan de hand in de wereld: pandemie, klimaatcrisis, sociale kloven en oorlogen. Logisch, dat we in deze tijdperk-veranderende chaos doorlopend onze positie naar veiligheid en evenwicht zoeken. Waar sta ik in een wankele wereld? Want in de tsunami aan vrijheid van meningsuitingen (wat we vinden) en acties (wat we doen) wordt er een doorlopend appel op ons gedaan: welke positie neem ik in? Tegelijkertijd rijst er een enorme behoefte aan zingeving en identiteitsvragen op zijnsniveau: wie ben ik? Is er een losstaand zelf met een hoofdletter Z, voortgekomen uit onze Descartes-overtuiging ‘ik denk dus ik besta’ of kunnen wij enkel mens zijn omdat er anderen zijn?

Annette Nobuntu Mul neemt ons graag mee in het verhaal: Opzoek naar Ubuntu, om vanuit Afrikaans perspectief te kijken naar zowel mondiale als persoonlijke vraagstukken en wat onze ego- posities in een wij-cultuur betekenen en bijdragen aan een geheel, waar we allemaal onderdeel van zijn. Voel u vrij om, met zorg, kritische vragen te stellen: dit gaan om die aarde wat tussen ons lê saam te ontdek!

Annette-Nobuntu Mul (1960)
is oprichter van Ubuntu Society, voorzitter van Stichting Ubuntu Nederland, Opleidingscoördinator Opleiding ‘Ubuntu, Leiderschap & Burgerschap’ i.s.m. ISvW, Gestalt Leertherapeut & Supervisor, Vertrouwenspersoon Integriteit, lid adviesraad TvC, auteur en spreker. Sinds 2019 is zij levenspartner van Jan Terlouw.

Annette-Nobuntu Mul

Patrick van Veen

Keynote: Waarom apen vlooien? Ook in 2022!

Over sociaal gedrag en verbinding

Gedragsbioloog Patrick van Veen (1970) is schrijver, trainer, keynote-spreker en onderzoeker. Vanuit zijn veelvuldige achtergrond adviseert hij ondernemingen en probeert hij mensen iets te leren over ons oergedrag. In de media is hij momenteel te zien als bioloog en match expert in het RTL4-programma Married at First Sight en is hij regelmatig te zien en te horen als gedragsdeskundige voor onder andere Galileo, Tijd voor MAX en RTL Late Night.

Van 2013 tot 2021 was hij bestuurslid en voorzitter van het Jane Goodall Institute Global dat zich internationaal inzet voor bescherming en welzijn van chimpansees en hun natuurlijke leefgebieden en nog steeds is hij als chimpansee- en gedragsexpert verbonden aan het instituut. Basis voor zijn huidige werkzaamheden vormt onderzoek naar de overeenkomst tussen sociaal gedrag van apen en mensen.

Vanuit Apemanagement doet hij onderzoek bij chimpansees en gorilla’s naar de biologische drijfveren van samenwerken en de complexiteit van communicatie. Samen met de Radboud Universiteit Nijmegen doet hij onderzoek naar het waarnemen van pestgedrag in de schoolklas.

Hij is schrijver van bestsellers als Help! Mijn baas is een aap | Dierbare collega’s | Kuddegedrag in crisistijd | Oerinstincten van de liefde | Verliefd op je klant Boeken van Patrick van Veen zijn vertaald in het Engels, Duits en Russisch. Het motto van Patrick is translating science to knowledge. Daarmee probeert hij biologische wetenschap toe te passen in maatschappelijke thema’s.

Terugspeeltheater: Gabriëlle - Harry - Ruud

Op ludieke wijze sluiten acteurs Gabrielle, Harry en Ruud af met terugspeeltheater. Laagdrempelig en muzikaal geven zij een terugkoppeling van wat er in de verschillende workshops aan de orde kwam deze dag. Zij nodigen op interactieve manier uit om ervaringen en inzichten te delen en doen zo een artistieke strik om de dag. Met geïmproviseerde scenes waarvoor het publiek de input geeft staan zij garant voor een ontspannen en inspirerende afsluiting!

 

Terugspeeltheater

Lies de Bruijn

Jan Slump

Dagvoorzitters

Lies de Bruijn

Lies (1966) is opleider, trainer en supervisor bij de TA academie. Zij is een enthousiaste begeleider die TA doceert vanuit een schat aan praktijkervaring in leiderschaps- en organisatieontwikkeling. 
Haar aanmoedigende stijl, energie en creativiteit stimuleert persoonlijke en professionele ontwikkeling. Haar motto is: TA draagt positief bij aan de kwaliteit van (werk)relaties, de sleutel tot geluk, welzijn en succes. Lies is internationaal erkend opleider en supervisor in de TA (PTSTA). Zij is eigenaar van TA academie. Zij is een ervaren management consultant, trainer en team(coach) voor organisaties.


Jan Slump

2017 CTA in het werkveld organisaties. Zijn passie is het ondersteunen van mensen in hun ontwikkeling. Jan heeft ruim 20 jaar als consultant gewerkt voor internationale bedrijven en overheden. Hij heeft altijd gewerkt op het snijvlak van verandering, ontwikkeling en leiderschap. Contracteren vormt een rode draad in zijn werk, zeker ook in zijn huidige functie. Sinds 2021 is hij verantwoordelijk voor leiderschapsontwikkeling bij de organisatie waarvoor hij als consultant heeft gewerkt. Jan is bestuurslid van de NVTA.

Embodied coachen: jouw lijf doet mee!

Een coach richt zich op wat de cliënt denkt, voelt, doet en ervaart. Prachtig toch? Euhm… eigenlijk niet. Niet als de coach zichzelf uit het oog verliest tijdens het gesprek. Niet als de coach zelf niet ‘thuis’ is. Dan is de cliënt eenzaam. De coach eigenlijk ook. Twee mensen niet verbonden met elkaar. Dat is pijnlijk.

In deze workshop leer je te rade gaan bij jouw eigen lijf om te weten hoe het écht is met de cliënt. Jouw lijf weet immers al lang hoe het zit. Via jouw klinisch denken kom je tot een diagnose, een behandelingsplan en tot doelgerichte interventies. Jij voelt je geraakt. De cliênt voelt zich gehoord en gezien. Verbinding dus.

Linda Hoeben (TSTA)
is een expert in het ‘Embodied Coachen’. In haar opleidingsinstituut in België leidt ze coaches op in deze methode. Centraal in deze methode is dat het cognitieve, emotionele en lichamelijke coachen met elkaar wordt geïntegreerd.

De methode is gebaseerd op de Transactionele Analyse, de toegepaste Neurowetenschappen en op verschillende vormen van lichaamswerk. Linda is zelf opgeleid in traumaheling, rebirthing, emotioneel lichaamswerk, Reichi, kinesiologie, Jin Shin Jyutsu en allerlei vormen van meditatie. Uiteraard is Linda ook TA-opleider en Supervisor.

Linda Hoeben

Joost Levy

Autonomie en Integriteit

Werken aan ‘heelheid’ met een praktisch model van Ken Mellor

Vanuit het Volkerenrecht komt de definitie van autonomie als ´de bevoegdheid zichzelf wetten te geven´ Eric Berne distilleerde hieruit de drie krachten Bewustzijn, Spontaniteit en Intimiteit. Hij gaf aan dat autonomie daarin geen status is maar een activiteit. Het is het uitgangspunt en het de onderlegger van gezonde interactie en van het leven als geheel en de basis van het contract.

Ken Mellor ontwikkelde een model waarin autonomie en integriteit samenkomen. Het is een praktisch model dat in een eenvoudige vorm een begeleidingsgesprek over het hanteren van grenzen een goede begrijpelijke gelaagdheid geeft waar cliënten goed mee aan de slag kunnen.

In deze workshop geef ik een uitleg van de filosofie en het model van Ken Mellor waarna geoefend gaat worden met de dimensies: gronding, centreren, uitdrukking geven aan, openen, accepteren en identificeren.

Er wordt geoefend in kleine groepjes om actief kennis te maken met het model.

Joost Levy
Ik ben een enthousiaste leraar en begeleider van mensen en organisaties met ontwikkelvragen, Of deze vragen nu persoonlijk zijn of meer met systemen te maken hebben, ik help graag bij het onderzoek. TA en psychodynamisch systeemdenken zijn dominante bronnen waar ik uit put. ´p.r.o consult coaching academie´ heet mijn bedrijf. Ik ben TSTA-O, onderwijskundige en GZ psycholoog. en werk vanuit Arnhem

De kracht van de familieziel

Werken met de methode van beschermjassen; Het benutten van veerkracht in families om onze onschuldige kern te beschermen.

We gaan met elkaar op onderzoek uit.

Heb je een onschuldige kern, een ik die jouw essentie weergeeft? Welke factoren maken je tot wie je uiteindelijk bent? In de workshop gaan we met elkaar aan de slag om een multifactoren model te bouwen waarin wie we zijn én onze wordingsgeschiedenis zijn opgenomen.

We gaan vervolgens in op de invloed van je familiegeschiedenis, de onverwerkte trauma’s uit je familiesysteem, ook wel hete aardappels genoemd (English), en van de cultuur waar je uitkomt.  Via de methodiek van beschermjassen halen we de schatten en schade op uit de ongekende verhalen. Ook juist de beschermende rituelen die mensen in contact brengen met eigen veerkracht, de wijsheid van de familie hoe om te gaan met tegenslagen, veranderingen, transities en de familieziel

Karen Bruyn
Ik ben geboren in Djakarta. De eerste zes weken van mijn leven heb ik daar doorgebracht. Maar omdat mijn beide ouders ervoor hebben gekozen de Nederlandse nationaliteit aan te nemen, waren we niet langer welkom in hun vaderland. Mijn vader was een lange man met Europese trekken, aan wie je niet kon afzien dat hij ook Indonesisch bloed had. Dat maakte hem sowieso “knap” in de ogen van mijn moeder. Zijn vader Jan Bruyn verliet algauw het gezin, waardoor er nagenoeg niets bekend is over hem.

De familie Koster was hecht en warm. Ze leefden beschermd op een suikerplantage en kenden de wereld slecht. Mijn opa was een vondeling, daar stopt de familielijn. Stamde hij af van een Ghanese slaaf? Van een gerekruteerde soldaat uit Afrika? In ieder geval werd hij opgevoed met de Europese deugden en waarden, en zijn Hollandse naam kreeg hij in het weeshuis waar hij opgroeide. Al deze lijnen draag ik in mij.

Magriet Hermans
Ik ben geboren in het huis waar mijn vader en mijn grootvader en mijn overgrootvader ook zijn geboren en opgegroeid. Mijn vader was huisarts. Ons huis was erg imponerend en omdat mijn opa daar ook al huisarts was, vroeg men mij: ‘Oh ben je van Hermans van de Oelemarkt?’ Een groot deel van mijn jeugd was de naam Hermans voor mij een belangrijk stuk van mijn identiteit. Als kind was het een bewustzijn van deel uit te maken van een groter geheel.
Mijn moeder kwam uit een grote fabrikantenfamilie met bekendheid in de regio. De familie van mijn moeder was echter minder formeel hoewel wel degelijk standsbewust. Haar familienaam werd geen onderdeel van mijn identiteit, maar de blauwdruk van het gezin van mijn moeder was voelbaar in het gezin waar ik opgroeide.
Hoewel ik opgroeide in een individueel tijdperk, realiseerde ik me al jong dat ik gevormd was in een traditioneel wij-cultuur gerichte context.

Karen Bruyn

Magriet Hermans

Sari van Poelje

Beatrijs Dijkman

Hoe ben ik supervisor in onze huidige werkwereld?

In de workshop staat het opdoen van ervaringen en met elkaar in gesprek komen daarover centraal. Vanuit eerdere ervaringen uit je eigen werkwereld en vanuit oefeningen in de workshop verdiep je eigen supervisiecompetenties op drie verschillende lagen. In de eerste laag gebruiken we lichaamsgerichte oefeningen waarmee we bewust worden van het werken in de relatie. Je krijgt strooks over wat opvalt als jij contact maakt. Eric Berne sprak over de eerste vijf minuten die we kunnen gebruiken in het supervisiecontact, waar je het werken vanuit de relatie al bewust kunt worden.

In de tweede laag zoomen we in op het maken van afspraken. Hoe kom je vanuit contact naar contract en wat wil je afspreken binnen een contract. We oefenen met procescontracten.

In de derde laag onderzoeken we de transfer van de supervisie naar de werkwereld. Je krijgt een reflectiemethode aangereikt waarmee je ook terugblikt op de workshop

Drs Sari van Poelje
heeft 35 jaar ervaring als internationale executive en teamcoach en is een expert op het gebied van agile business innovatie. Sari is de directeur van Intact Academy, gericht op het geven van geaccrediteerde TA training aan coaches en consultants in 14 verschillende landen, en was 23 jaar directeur bij verschillende multinationals.

Sari werkt als consultant voor multinationals, familiebedrijven en start-ups in een breed scala van industrieën. Vanuit haar eigen ervaring als directeur bij multinationals als Shell, Emi music, KLM en ASML coacht ze leiders en leiderschapsteams om wendbare structuren, inspirerende samenwerking en innovatieve culturen te creëren. Ze is een TSTA-O, PCM trainer en coach, NOBCO-EMCC geaccrediteerde Master coach en heeft Master’s als systemische teamcoach en als supervisor. Sari heeft talloze artikelen en boeken gepubliceerd over leiderschap, coaching en organisatieverandering. Voor meer informatie ga naar: www.intactacademy.com of www.agilebusinessinnovation.com

Beatrijs Dijkman
is supervisor (LVSC), PTSTA-E en docent/trainer. Ze werkt vanuit haar eigen praktijk in Zwolle www.beatrijs.org en bij diverse masteropleidingen. Samen met Sari van Poelje werkt ze aan een publicatie over supervisie op basis van TA.

Supervisie ziet zij als een effectieve manier om jezelf te ontwikkelen, in en buiten de werkwereld met als startpunt het ervaren van werkgeluk.

Wie ben jij op de werkvloer?

Gestructureerd en succesvol aan het werk,

Werken met de werkstartcyclus anno 2022

Om te bepalen wie jij bent op de werkvloer wanneer je een nieuwe opdracht, rol of taak start of in een veranderende situatie belandt, is het nodig om gestructureerd te landen op je werkplek. De vraag is: wie ben ik, wie ben jij op de werkvloer? In deze sessie leggen we uit hoe de werkstartcyclus opereert (waarvan de basis ligt in de ontwikkelingscycli van P. Levin) en hoe je die kunt toepassen in je werksituatie, als die nieuw is, of verandert!

Patrick Odendaal
is Provisional Teaching and Supervising Transactional Analyst (PTSTA) in het werkveld organisaties. Zijn TA-reis begon in 2005, die hij in 2009 vervolgde met de meerjarige opleiding in Transactionele Analyse. Sinds 2005 werkt hij als consultant. Eerst voor een groot consultancybedrijf, vanaf 2010 als zelfstandig professional. Als consultant werkt hij voor vele organisaties binnen de Rijksoverheid, bij gemeenten en in de sector zorg en welzijn. Zowel bij de ondersteuning in het ontwikkelen van de structuur, als om veranderingstrajecten te begeleiden en om meer zin in samenwerking te creëren binnen teams. Door zijn kennis omtrent TA verkreeg Patrick middelen om naast de structuur, ook bij te dragen aan de ontwikkeling van de cultuurkant van de organisatie.

Patrick is co-founder van het TA instituut. Hij geeft daar trainingen in Transactionele Analyse en is samen met Dennis Vrooland auteur van “de Werkstartcyclus”

Dennis Vrooland
heeft 28 jaar in de gehandicaptenzorg gewerkt. In de afgelopen 15 jaar heeft hij zich ontwikkeld als Trainer, Coach en Procesbegeleider en daarbij maakt hij gebruik van verschillende methodieken waaronder NLP, TA en Systemisch werk. Dennis is gecertificeerd als NLP Trainer.Verder is zijn toolbox gevuld met Deep Democracy, Secure Base Leiderschap en Disc.

Dennis werkt als Trainer en Coach bij het TA instituut, Plata Opleidingen en Fundament in Organisaties. Daar geeft hij o.a. de practitioner en master NLP, TA en Systemisch werk en de TA M&O. En samen met Patrick Odendaal is hij auteur van “de Werkstartcylcus”.

Dennis faciliteert graag het “goede en echte gesprek” in teams en organisaties. Zijn favoriete motto is “Put the Fish on the Table”, zeggen wat gezegd moet worden om echt samen verder te komen. Dat gaat over de volle verantwoordelijkheid nemen voor wat je zegt en hoe je het zegt. En dus ook de verantwoordelijkheid nemen voor alles wat je niet zegt! Hij vind het belangrijk dat mensen zich welkom voelen.

Patrick Odendaal

Dennis Vrooland

Nynke de Geus

Alles mag er zijn en ook meedoen!

Supervisie

Aan de hand van een individuele leervraag aan de slag met dat wat er nodig is om autonomie (verder) te ontwikkelen. Praktisch en concreet, Met diepgang en plezier. Denken, doen en voelen

Nynke de Geus
is trainer, supervisor en opleider bij TA academie. Betrokkenheid, flexibiliteit en oprecht luisteren passen bij haar stijl van werken. Zij werkt graag in co-creatie met groepen!

Wat haar raakt in TA: ‘Mensen hun eigen autonomie zien oppakken, geeft me zoveel inspiratie en energie’.

Nynke is internationaal erkend opleider en supervisor in de TA (PTSTA). Zij is eigenaar van de TA academie. Nynke heeft een brede ervaring als trainer en organisatieadviseur, zowel binnen de zakelijke dienstverlening als in de non-profit sector

Unlimited learning, learning unlimited

Een eerste ontmoeting

Een interactieve workshop over het geven van trainingen anno 2022 vanuit een Educational TA oogpunt. Hoe leren we anno 2022 eigenlijk? Wie ben ik en wie ben jij in ons leerproces?

Marieke de Groot
(1976) ontwikkelt en geeft trainingen. Daarnaast begeleid ze jonge professionals in hun persoonlijke ontwikkeling. Energiek, empatisch en soms confronterend, maar altijd met een glimlach.

Marieke de Groot

Cor van Geffen

WELL BEING

Waarom ‘er mogen zijn’ een belangrijke voorwaarde is voor succesvolle teams en groepen

We vinden het allemaal fijn als we welkom geheten worden in een groep. Als we er letterlijk mogen zijn, in die groep, op die plek. Er mogen zijn, is daarom ook de belangrijkste pijler voor succes bij team/groepsontwikkeling en voor het welbevinden van de team/groepsleden.

In deze workshop maak je kennis met het model van de 7 pijlers voor succesvolle teamontwikkeling. De pijler BEING is hierbij de belangrijkste pijler. We onderzoeken samen het belang van deze pijler bij enkele groepen of teams. Ontmoeting en verbinding staan centraal. Deze pijler verbindt de concepten autonomie en homonomie op een unieke manier. Als IK en WIJ er mogen ZIJN, ontstaan er opties en welbevinden bij alle team/groepsleden.

Je krijgt diverse inzichten aangereikt met daarbij praktische handvatten om deze pijler verder te ontwikkelen bij teams en groepen. Als groepslid, leider of facilitator

Cor van Geffen (MSc, PTSTA – organisational)
is een inspirerende facilitator van ontwikkelings- en veranderprocessen. Hij is gefascineerd door teams en de dynamiek binnen teams. In de afgelopen 20 jaar heeft hij voor ruim 300 opdrachtgevers meer dan 3500 medewerkers getraind en begeleid. Daarnaast is hij opleider bij de TA Academie, Nyenrode en The Berne Institute.

Hij gelooft in een leven lang leren en het oneindige ontwikkelpotentieel van mensen. Voor de ondersteuning aan de leerprocessen binnen teams heeft hij 2 spellen uitgebracht: the Quest en het Grote Archetype spel en werkt hij met een aantal collega’s aan een spel over script.

Zijn lijfspreuk is ‘We zouden onszelf en de wereld verbazen als we alles deden waartoe we in staat zijn’ (T. Edison)

Transformatieve team coaching met TA

Tijdens de sessie zullen we verkennen:

  • Wat is team coaching?
  • Waarom is het nu juist belangrijk?
  • Welke drie niveaus beïnvloeden we in team coaching?
  • Praktische voorbeelden van TA interventies op deze drie niveaus


De workshop zal een combinatie zijn van theorie, case studies en oefeningen

Drs Sari van Poelje
heeft 35 jaar ervaring als internationale executive en teamcoach en is een expert op het gebied van agile business innovatie. Sari is de directeur van Intact Academy, gericht op het geven van geaccrediteerde TA training aan coaches en consultants in 14 verschillende landen, en was 23 jaar directeur bij verschillende multinationals.

Sari werkt als consultant voor multinationals, familiebedrijven en start-ups in een breed scala van industrieën. Vanuit haar eigen ervaring als directeur bij multinationals als Shell, Emi music, KLM en ASML coacht ze leiders en leiderschapsteams om wendbare structuren, inspirerende samenwerking en innovatieve culturen te creëren. Ze is een TSTA-O, PCM trainer en coach, NOBCO-EMCC geaccrediteerde Master coach en heeft Master’s als systemische teamcoach en als supervisor. Sari heeft talloze artikelen en boeken gepubliceerd over leiderschap, coaching en organisatieverandering. Voor meer informatie ga naar: www.intactacademy.com of www.agilebusinessinnovation.com

Sari van Poelje

Moniek Thunnissen

MarianTimmermans

‘It takes two to tango’

Een TA-kijk op burn-out, vanuit individueel- en organisatieperspectief

Verbinding tussen individu en organisatie is een belangrijke bron van werkplezier. Wanneer die verbinding niet gezond is, ligt burn-out op de loer. In de sessie onderzoeken we de wisselwerking tussen het individuele – en het organisatiescript, zowel op theoretisch als op experiëntiëel niveau. We zien professionele intimiteit als een van de opties voor het ontwikkelen van een gezonde relatie tussen mens en organisatie. Deelnemers krijgen handvatten voor het faciliteren en/of zelf aangaan van autonome verbinding tussen individu (zichzelf) en (hun) organisatie

Moniek Thunnissen
is TSTA-Psychotherapy, is psychiater en gebruikt de TA in haar werk met patiënten, in haar supervisies van teams van professionals in de ggz en in lezingen en trainingen. Ze heeft 8 boeken geschreven over persoonlijkheidsstoornissen, psychiatrie en psychotherapie.

Samen werken Marian en Moniek aan een boek over het begrijpen en voorkómen van burn-out.

Marian Timmermans
is TSTA-O, had een loopbaan als docent, beleidsadviseur, consultant en interim-manager en werkt nu als executive coach en procesbegeleider. Ze geeft TA les en supervisie (o.a. aan de TA Academie in Zeist en The Berne Institute in Kegworth UK). Met Willem de Vos schreef ze het boek Weetnietkunde. Ontspannen omgaan met onzekerheid en ongemak, (Amsterdam, SWP 2021).